خرید اینترنتی از فروشگاه پامینوس بسیار ساده می باشد و تنها در 5 مرحله انجام می شود. راهنمایی تصویری، قدم به قدم خرید از سایت را برای این منظور قرار داده ایم.